Asian and European Postwar Masters: From Soulages to Zao Wou-Ki Zao Wou-Ki, Chu Teh-Chun, T'ang Haywen, Kazuo Shiraga, Atsuko Tanaka, Tsuyoshi Maekawa, Jiro Yoshihara, Pierre Soulages, Antoni Tàpies, Sep 13, 2016 - Dec 02, 2016