Wu Jianjun Wu Jianjun, Sep 03, 2016 - Oct 10, 2016

Installation view

Installation view

Installation view

Installation view

Installation view

Installation view

Installation view

Installation view

Wu Jianjun, Small Portrait No1, 2016, Oil on Canvas, 45 x 35 cm

Wu Jianjun, Small Portrait No2, 2016, Oil on Canvas, 45 x 35 cm

Wu Jianjun, Small Portrait No3, 2016, Oil on Canvas, 45 x 35 cm

Wu Jianjun, Man, Birdchild and The Sunlight, 2014, Oil on Canvas, 60 x 100 cm

Wu Jianjun, Man Sitting in The Corner, 2014, Oil on Canvas, 80 x 130 cm

Wu Jianjun, Opera Mask, 2010, Oil on Canvas, 100 x 60 cm

Wu Jianjun, Body Depiction, Me, 2006, Oil on Canvas, 130 x 80 cm

Wu Jianjun, Man Wearing a Shower Cap, 2007, Oil on Canvas, 130 x 80 cm

Wu Jianjun, Man Standing, 2014, Oil on Canvas, 150 x 80 cm

Wu Jianjun, Man Wearing a Bird Mask, 2016, Oil on Canvas, 150 x 80 cm

Wu Jianjun, Man Smoking, 2016, Oil on Canvas, 200 x 130 cm

about

For the online catalogue, please click here.