Exposition groupe de l'été Wang Guofeng, Bernar Venet, Lin Jingjing, Thomas Shannon, Yayoi Kusama, Zhou Wendou, juin 27, 2014 - sept. 13, 2014