gutai Tsuyoshi Maekawa, Sadamasa Motonaga, Kazuo Shiraga, Atsuko Tanaka, Chiyu Uemae, Jiro Yoshihara, oct. 02, 2015 - oct. 31, 2015