Les Maîtres d'après-guerre asiatiques et européens: De Soulages à Zao Wou-Ki Zao Wou-Ki, Chu Teh-Chun, T'ang Haywen, Kazuo Shiraga, Atsuko Tanaka, Tsuyoshi Maekawa, Jiro Yoshihara, Pierre Soulages, Antoni Tàpies, sept. 13, 2016 - déc. 02, 2016