Liang Ban and Xin Yunpeng at "Oscillation" in 33 Contemporary Art Center, Guangzhou

33 Contemporary Art Center, Guangzhou, China
Liang Ban and Xin Yunpeng at

Exhibition Information:

Exhibition Title: Oscillation

Artists: Liang Ban, Lu Zhengyuan, Luo Wei, Xin Yunpeng, Ye Funa, Ye Linghan, 01 Team

Curator: Gao Yuan

Producer: Liu Yi

Symposium: 29 September, 2018 (Saturday) 2:00 - 5:00 pm

Guests: Wang Duanting, Sheng Wei, Yin Dan, Lu Ning, Sha Xin, Shi Guanzhe, Shen Sen

Opening Reception: 29 September, 2018 (Saturday) 5:30 pm

Exhibition Period: 29 September - 6 December, 2018

Opening Hours: Monday to Saturday, 10 am - 6 pm

Location: 33 Contemporary Art Center

 

Work by Liang Ban at Oscillation:

The Hands of God Series, 2015-2016, Video installation, dimensions variable.

 

Works by Xin Yunpeng at Oscillation:

Progress, 2017. Dual channel video, 8'21" each.

Left and Right, Hesitation, 2017. Dual channel video, 11'38" each.

 

Press click here for more information.