Lu Xinjian – Infinite Lines: Mar 12 - Apr 30, 2017