Vogue Hong Kong 采访 Pascal de Sarthe

Vogue Hong Kong 采访 Pascal de Sarthe

在 Vogue Hong Kong 杂志 2019年4月的刊物中,画廊创办人 Pascal de Sarthe 和大家分享他收藏艺术的经验。他提示其他收藏家:「买你喜欢的作品,但小心,继续透过书本和博物馆学习。」

按此下载文章